หลังจากเริ่มต้นปี 2565 เป็นต้นมา ที่วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ยังคงมีประชาชน และผู้คนเดินทางมากราบไหว้ ขอพร กันอย่างต่อเนื่อง ขอเลขเด็ด ขอโชคลาภ บรรยากาศตั้งแต่ลานจอดรถวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม แน่นขนัดไปด้วยรถยนต์นับพันคัน

หลายคนเดินทางมากราบไหว้ ขอพร ขอโชคลาภ จากท้าวเวสสุวรรณ องค์ดังเดิม และองค์สีทองแห่ง 2 จากผู้คนทั่วทุกสารที่คอยปกปักรักษาพุทธสถานแห่งนี้เอาไว้ ซึ่งว่ากันว่า หากใครมาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณนั้นก็มักจะสำเร็จตามคำขอกันทุกคน และใครยังไม่ได้เดินทางไป อยากจะได้เลขเด็ด เพื่อมาลุ้นในงวดวันที่ 17 ม.ค. 65 รีบๆ กันได้เลย หรือไม่ก็รอพวกเราหามาให้ก็ยังได้

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

* นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ *

 

ท้าวเวสสุวรรณ 17/01/65

ท้าวเวสสุวรรณ 17/01/65