งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพิ่งจะผ่านพ้นไป แทบจะครบครึ่งปีไปแล้ว ใครเจอกับความผิดหวัง งวดหน้ามาลองกันใหม่ เราเก็บสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดปี 2564 มาให้ดูกันแล้ว ที่เหลือจะเป็นเลขอะไร ต้องลองไปเสี่ยงโชคดูกัน

 

งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ 1 384395 เลขท้าย 2 ตัว 15 เลขหน้า 3 ตัว 367 653 เลขท้าย 3 ตัว 566 878

 

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ 1 912307 เลขท้าย 2 ตัว 97 เลขหน้า 3 ตัว 248 605 เลขท้าย 3 ตัว 282 651

 

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ 1 424603 เลขท้าย 2 ตัว 39 เลขหน้า 3 ตัว 318 861 เลขท้าย 3 ตัว 057 817

 

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ 1 835538 เลขท้าย 2 ตัว 73 เลขหน้า 3 ตัว 290 838 เลขท้าย 3 ตัว 051 806

 

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ 1 890422 เลขท้าย 2 ตัว 19 เลขหน้า 3 ตัว 036 902 เลขท้าย 3 ตัว 256 396

 

งวดวันที่ 1 เมษายน 2564 รางวัลที่ 1 472270 เลขท้าย 2 ตัว 05 เลขหน้า 3 ตัว 283 755 เลขท้าย 3 ตัว 393 577

 

งวดวันที่ 16 เมษายน 2564 รางวัลที่ 1 100787 เลขท้าย 2 ตัว 56 เลขหน้า 3 ตัว 013 143 เลขท้าย 3 ตัว 264 478

 

งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 501272 เลขท้าย 2 ตัว 18 เลขหน้า 3 ตัว 018 306 เลขท้าย 3 ตัว 129 498

 

งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 684579 เลขท้าย 2 ตัว 14 เลขหน้า 3 ตัว 615 843 เลขท้าย 3 ตัว 276 970

 

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ 1 292972 เลขท้าย 2 ตัว 45 เลขหน้า 3 ตัว 193 620 เลขท้าย 3 ตัว 723 978