สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คืองวดต่อไป เวลานี้เลขเด็ดยังออกมาไม่เยอะ พวกเราจัดสถิติมาให้ดูกันก่อนดีกว่า ว่ามีเลขอะไรบ้าง กับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา

 

1 สิงหาคม 2564 รางวัลที่ 1 910261 เลขหน้า 3 ตัว 103 – 307 เลขท้าย 3 ตัว 004 – 785 เลขท้าย 2 ตัว 69

16 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ 1 556725 เลขหน้า 3 ตัว 174 – 058 เลขท้าย 3 ตัว 233 – 927 เลขท้าย 2 ตัว 70

1 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ 1 713517 เลขหน้า 3 ตัว 794 – 073 เลขท้าย 3 ตัว 511 – 414 เลขท้าย 2 ตัว 29

16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ 1 691861 เลขหน้า 3 ตัว 054 – 007 เลขท้าย 3 ตัว 447 – 668 เลขท้าย 2 ตัว 17

1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ 1 292972 เลขหน้า 3 ตัว 620 – 193 เลขท้าย 3 ตัว 978 – 723 เลขท้าย 2 ตัว 45

16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 684579 เลขหน้า 3 ตัว 843 – 615 เลขท้าย 3 ตัว 276 – 970 เลขท้าย 2 ตัว 14

2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 501272 เลขหน้า 3 ตัว 306 – 018 เลขท้าย 3 ตัว 498 – 129 เลขท้าย 2 ตัว 18

16 เมษายน 2564 รางวัลที่ 1 100787 เลขหน้า 3 ตัว 143 – 013 เลขท้าย 3 ตัว 478 – 264 เลขท้าย 2 ตัว 56

1 เมษายน 2564 รางวัลที่ 1 472270 เลขหน้า 3 ตัว 755 – 283 เลขท้าย 3 ตัว 393 – 577 เลขท้าย 2 ตัว 05

16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ 1 890422 เลขหน้า 3 ตัว 036 – 902 เลขท้าย 3 ตัว 396 – 256 เลขท้าย 2 ตัว 19

1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ 1 835538 เลขหน้า 3 ตัว 290 – 838 เลขท้าย 3 ตัว 051 – 806 เลขท้าย 2 ตัว 73

16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ 1 424603 เลขหน้า 3 ตัว 861 – 318 เลขท้าย 3 ตัว 057 – 817 เลขท้าย 2 ตัว 39

1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ 1 912307 เลขหน้า 3 ตัว 605 – 248 เลขท้าย 3 ตัว 282 – 651 เลขท้าย 2 ตัว 97

17 มกราคม 2564 รางวัลที่ 1 384395 เลขหน้า 3 ตัว 367 – 653 เลขท้าย 3 ตัว 566 – 878 เลขท้าย 2 ตัว 15