งวดประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 292972

เลขท้าย 2 ตัว 45

เลขหน้า 3 ตัว 620 – 193

เลขท้าย 3 ตัว 978 – 723

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 890422

เลขท้าย 2 ตัว 19

เลขหน้า 3 ตัว 036 – 902

เลขท้าย 3 ตัว 396 – 256

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 424603

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขหน้า 3 ตัว 861 – 318

เลขท้าย 3 ตัว 057 – 817

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 100994

เลขท้าย 2 ตัว 84

เลขหน้า 3 ตัว 093 – 776

เลขท้าย 3 ตัว 834 – 984

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 999997

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 636 – 725

เลขท้าย 3 ตัว 342 – 957

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 516967

เลขท้าย 2 ตัว 64

เลขหน้า 3 ตัว 876 – 882

เลขท้าย 3 ตัว 565 – 625

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 691197

เลขท้าย 2 ตัว 59

เลขหน้า 3 ตัว 392 – 920

เลขท้าย 3 ตัว 606 – 797

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 570331

เลขท้าย 2 ตัว 23

เลขหน้า 3 ตัว 512 – 930

เลขท้าย 3 ตัว 966 – 968

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 200515

เลขท้าย 2 ตัว 93

เลขหน้า 3 ตัว 186 – 392

เลขท้าย 3 ตัว 192 – 212

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 756519

เลขท้าย 2 ตัว 36

เลขหน้า 3 ตัว 061 – 386

เลขท้าย 3 ตัว 787 – 989

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 454891

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 008 – 396

เลขท้าย 3 ตัว 490 – 603

***********************************

งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 145157

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขหน้า 3 ตัว 511 – 663

เลขท้าย 3 ตัว 516 – 836

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 785438

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 976 – 824

เลขท้าย 3 ตัว 752 – 038

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 254004

เลขท้าย 2 ตัว 33

เลขหน้า 3 ตัว 966 – 366

เลขท้าย 3 ตัว 596 – 631

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 439686

เลขท้าย 2 ตัว 06

เลขหน้า 3 ตัว 530 – 426

เลขท้าย 3 ตัว 155 – 743

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 356364

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 699 – 312

เลขท้าย 3 ตัว 309 – 535

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 915350

เลขท้าย 2 ตัว 78

เลขหน้า 3 ตัว 238 – 181

เลขท้าย 3 ตัว 714 – 175

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 กันยายน 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 021094

เลขท้าย 2 ตัว 89

เลขหน้า 3 ตัว 260 – 403

เลขท้าย 3 ตัว 068 – 819

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 644742

เลขท้าย 2 ตัว 05

เลขท้าย 3 ตัว 429 – 253 – 386 – 532

***********************************

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 461704

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขท้าย 3 ตัว 853 – 982 – 535 – 950

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 948354

เลขท้าย 2 ตัว 90

เลขท้าย 3 ตัว 080 – 763 – 775 – 901

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 กันยายน 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 772269

เลขท้าย 2 ตัว 35

เลขท้าย 3 ตัว 112 – 257 – 342 – 790

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 378477

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขท้าย 3 ตัว 123 – 271 – 441 – 864

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 เมษายน 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 028866

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขท้าย 3 ตัว 186 – 499 – 835 – 938

***********************************

งวดประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 647882

เลขท้าย 2 ตัว 14

เลขท้าย 3 ตัว 576 – 324 – 650 – 028

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 566996

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขท้าย 3 ตัว 352 – 210 – 584 – 526

***********************************

งวดประจําวันที่ 16 เมษายน 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 843846

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขท้าย 3 ตัว 834 – 862 – 906 – 828