เลขเด็ด กระดองเต่ายักษ์ 1/2/66 แนวทางหวยพารวย

เลขเด็ด กระดองเต่ายักษ์ 1/2/66 แนวทางหวยพารวย

ที่วัดสว่างอารมณ์ แคแถว ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีการงานพิธีปิดทองลูกนิมิต 9 วัด 99 ลูก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 19 ก.พ. 66 โดยบรรยากาศในงานนั้น มีสาธุชนจำนวนมากเดินทางมาทำบุญ และกลายเป็นที่สนใจกันมากขึ้น เมื่อมีเต่าขนาดใหญ่...