เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 01/06/65 แนวทางหวยแม่น ๆ

เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 01/06/65 แนวทางหวยแม่น ๆ

ที่วัดสว่างอารมณ์ แคแถว ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พบว่า ลูกชาย ไจแอ้น เชิญยิ้ม ตลกชื่อดัง ได้เดินทางมาพร้อมนำรถแห่พิณประยุกต์ คณะพรพิณศิษย์เวตวัน พร้อมคณะรับงานแสดงปี่พาทย์ไทย แตรวง กลองยาว มรสพการแสดงในงานพิธีต่างๆ ต้นไม้ เชิญยิ้ม...
เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 01/06/65 แนวทางหวยพารวย

เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 01/06/65 แนวทางหวยพารวย

ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธานุสรณ์ ทำพิธีบวงสรวงบุญน้ำอ้อย ตามรอยท้าวเวสสุวรรณ ณ วิหารมูลนิธิพุทธานุสรณ์ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยในพิธีได้มีการบวงสรวงถวายน้ำอ้อยและเครื่องคาวหวาน...