เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 1/3/66 เลขเด็ดพารวย

เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 1/3/66 เลขเด็ดพารวย

ที่วัดมะระ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มีพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ และสวดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีเพื่อเป็นสิริมงคล นายอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระอธิการคะนึง หาสจิตโต เจ้าอาวาสวัดมะระ ประธานฝ่ายสงฆ์ มี พระครูสังวรประสาท...