เลขเด็ด พรรครวมไทยสร้างชาติ 16/4/66 เลขเด็ดพารวย

เลขเด็ด พรรครวมไทยสร้างชาติ 16/4/66 เลขเด็ดพารวย

ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) กำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และรับแจ้งรายชื่อบุคคล ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี...