เลขเด็ด พระลากไม้ 16/2/66 ม้าพารวย

เลขเด็ด พระลากไม้ 16/2/66 ม้าพารวย

ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีประชาชนกว่า 100 คน มาร่วมประกอบพิธี ส่ง–มอบพระลากไม้ อายุกว่า 100 ปี ให้กับวัดมัชฌิมภูมิ โดยมีรอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนจากสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ทำพิธีมอบพระลากไม้ให้กับ พระมหาธงชัยโอภาโส...